1. Home
  2. ஆன்மீகம்

இது தெரியுமா ? 108 சிவன் பெயர்களும் அதற்கான பொருளும்..!

1

108 சிவனின் பெயர்கள்

1 அக்ஷய குணா எல்லையில்லா குணங்களை உடையவன்
2 அவ்யாய பிரபு அழிக்க முடியாதவன்
3 அனகா குறையில்லாதவன்
4 அனந்ததிருஷ்டி முடிவில்லா நோக்கு உடையவன்
5 அஜா பிறப்பில்லாதவன்
6 ஆதிகுரு முதல் குரு
7 ஆதிநாத் முதல் கடவுள்
8 ஆதியோகி முதல் யோகி
9 ஆஷுதோஷ் அனைத்து விருப்பங்களையும் உடனடியாக நிறைவேற்றுபவர்
10 உமாபதி உமாவின் கணவன்
11 ஓம்காரா ஓம்-ஐ படைத்தவன்
12 ஔகத் எப்போதும் திருப்தியாக இருப்பவன்
13 கங்காதரா கங்கை ஆற்றின் கடவுள்
14 கபாலின் மண்டையோடுகளை கழுத்தில் ஆபரணமாக அணிந்திருப்பவன்
15 கமலாக்ஷணா தாமரைக் கண்கள் கொண்ட கடவுள்
16 காந்தா எப்போதும் பிரகாசிப்பவர்
17 கிரிஜாபதி மலைமகளின் கணவன்
18 குணக்ரஹின் குணங்களை ஏற்பவன்
19 குண்டலின் காதில் அணிகலன்கள் அணிந்தவன்
20 குருதேவா மஹாகுரு
21 கைலாஷபதி கைலாய மலையின் கடவுள்
22 கைலாஷ் நிம்மதி/அமைதி அளிப்பவன்
23 கைலாஷ்நாத் கைலாய மலையின் அதிபன்
24 கோச்சடையான் ஜடாமுடி தரித்த அரசன்
25 சதாசிவா எல்லைகளைத் தாண்டியவர்
26 சந்த்ரபால் நிலவின் தலைவன்
27 சந்த்ரப்ரகாஷ் பிறைநிலவை சூடியவன் (பிறைசூடி)
28 சர்வதாபனா எல்லோருக்கும் முன்னோடியாக இருப்பவர்
29 சர்வயோனி எப்போதும் தூய்மையானவர்
30 சர்வஷிவா முடிவில்லா கடவுள்
31 சர்வாச்சார்யா உச்ச ஆசிரியர்
32 சர்வேஷ்வரா அனைவரின் கடவுள்
33 சனாதனா முடிவில்லா கடவுள்
34 சுகடா மகிழ்ச்சியை அளிப்பவர்
35 சோமேஸ்வரா தூய்மையான உடலைக் கொண்டிருப்பவர்
36 தயாளு கருணை வடிவானவன்
37 தனதீபா செல்வங்களின் கடவுள்
38 திகம்பரா வானத்தையே தனது ஆடையாக அணிந்தவன்
39 தியான தீப் தியான ஒளி
40 தியூடிதரா பெரும்திறமைகளின் கடவுள்
41 துர்ஜநீயா அறிந்துகொள்ளப்பட வேண்டியவன்
42 துர்ஜயா வெற்றிகொள்ளப்படாதவன்
43 தேவாதிதேவா கடவுளர்களின் கடவுள்
44 தேஜஸ்வனி ஒளியைப் பரப்புபவர்
45 த்ரிசூலின் திரிசூலத்தை கைகளில் ஏந்தியவர்
46 த்ரிபுராரி (அசுரர்கள் உருவாக்கிய 3 கிரகங்கள்) திரிபுரத்தை அழித்தவர்
47 த்ரிலோகபதி மூவுலகிற்கும் அதிபதி
48 த்ரிலோச்சனா மூன்று கண்களைக் கொண்ட கடவுள்
49 நடராஜா நடனக்கலையின் அரசன்
50 நாகபூஷணா பாம்புகளை ஆபாரணமாக அணிந்தவன்
51 நித்யசுந்தரா எப்பொழுதும் அழகானவன்
52 நிருத்யப்ரியா நடனங்களின் காதலன்
53 நீலகண்டா நீல நிற கழுத்தை உடையவன்
54 பசுபதி வாழும் உயிர்க்கெல்லாம் அரசன்
55 பஞ்சாட்சரன் வீரியமுடையவன்/ஐந்தெழுத்தைக் கொண்டோன்
56 பரமேஸ்வரன் கடவுள்களிலெல்லாம் முதலானவன்
57 பரம்ஜ்யோதி மிகப் பெரும் ஒளி
58 பலநேத்ரா நெற்றிக்கண் உடையவன்
59 பாலன்ஹார் அனைவரையும் காப்பவன்
60 பிரியதர்ஷனா அன்பான பார்வை உடையவன்
61 பிரியபக்தா பக்தர்களின் விருப்பமானவன்
62 பினாகின் கையில் வில்லை ஏந்தி இருப்பவன்
63 புஷ்கரா போஷாக்கு அளிப்பவன்
64 புஷ்பலோச்சனா பூக்களைப் போன்ற கண்களை உடையவன்
65 பூடபாலா உடல் சிதைந்த மனிதர்களைக் காப்பவன்
66 பூதேவா பூமியின் கடவுள்
67 பூதேஸ்வரா (பஞ்ச) பூதங்களின் மேல் ஆளுமையுடைவன்
68 பைரவ் பயத்தை அழிப்பவன்
69 போலேநாத் எளிமையானவன்
70 ப்ரணவா ஓம் என்னும் மூல மந்திரத்துக்கு மூலமானவன்
71 மஹாகாலா காலங்களின் கடவுள்
72 மஹாசக்திமயா எல்லையில்லா சக்திகளைக் கொண்டவன்
73 மஹாதேவா மஹா கடவுள்
74 மஹாநிதி மிகப்பெரும் களஞ்சியம்
75 மஹாபுத்தி எல்லைகடந்த புத்திசாலித்தனம்
76 மஹாமாயா மஹா மாயை
77 மஹாம்ருத்யுஞ்ஜெயன் மரணத்தை வென்ற மாவீரன்
78 மஹாயோகி மிகப்பெரும் யோகி
79 மஹேஷா உச்ச கடவுள்
80 மஹேஷ்வரா கடவுள்களின் கடவுள்
81 ரவிலோச்சனா சூரியனைக் கண்ணாக கொண்டவன்
82 ருத்ரா கர்ஜிப்பவர்
83 லாலாடக்க்ஷா நெற்றிக்கண் உடையவன்
84 லிங்காத்யக்க்ஷா லிங்கங்களின் அரசன்
85 லோகங்காரா மூவுலகையும் படைத்தவன்
86 லோகபால் உலகைக் காப்போன்
87 வரதா வரங்களை அளிப்பவர்
88 வஜ்ரஹஸ்தா இடியை தன் கரங்களில் ஏந்தியவன்
89 வாச்சஸ்பதி பேச்சுக்களின் அரசன்
90 விஷாலாக்க்ஷா பரந்த பார்வை கொண்ட கடவுள்
91 விஸ்வநாத் பிரபஞ்சத்தின் அதிபதி
92 விஸ்வேஷ்வரா பிரபஞ்சத்தின் கடவுள்
93 வீரபத்ரா பாதாள லோகத்தின் முதன்மை கடவுள்
94 வேதகர்த்தா வேதங்களின் மூலம்
95 வ்ரிஷவாஹனா எருதை வாகனமாகக் கொண்டவர்
96 ஜகதீஷா பிரபஞ்சத்தின் தலைவன்
97 ஜராதிஷாமனா துயரங்கள்/பாதிப்புகளிலிருந்து மீட்பவன்
98 ஜாடின் ஜடாமுடி தரித்தவன்
99 ஷங்கரா எல்லா கடவுளர்க்கும் கடவுள்
100 ஷம்போ மங்களகரமானவர்
101 ஷாந்தா ஸ்கந்தனுக்கு முன்னோடி
102 ஷூலின் மகிழ்ச்சியை அளிப்பவர்
103 ஷ்ருதிப்ரகாஷா திரிசூலத்தை வைத்திருப்பவர்
104 ஷ்ரேஷ்த்தா சந்திரனின் கடவுள்
105 ஸ்கந்தகுரு வேதங்களுக்கு ஒளியேற்றுபவர்
106 ஸ்ரீகந்தா எப்போதும் தூய்மையானவர்
107 ஸ்வயம்பு தானாக உருவானவர்
108 ஹரா பாவங்களைக் களைபவன்

Trending News

Latest News

You May Like