ஆரோக்கியம்

இது தெரியுமா ? சிக்கனை தோலுடன் சாப்பிட்டால் என்னவாகும்?

நாம் விரும்பி சாப்பிடும் கோழிக்கறியை பற்றி பல சந்தேகங்களும் தவறான நம்பிக்கைகளும் நிலவுக்கின்றன.உதாரணமாக, கோழியின் தோலில்...

இது தெரியுமா ? சிக்கனை தோலுடன் சாப்பிட்டால் என்னவாகும்?

இது தெரியுமா ? பெண்களுக்கு வலது கண் துடித்தால் இத்தகைய பலனா?

கண் துடித்தல் நிகழ்வு என்பது, கண்கள் மற்றும் அதனை சுற்றி இருக்கும் நரம்புகள், நாளங்களில் சில சமயங்களில் அதிக வேகம்...

இது தெரியுமா ? பெண்களுக்கு வலது கண் துடித்தால் இத்தகைய பலனா?
Share it