தர்மம் செய்வதால் என பலன் தெரியுமா ? ஒரு குட்டி ஸ்டோரி உங்களுக்காக

தர்மம் செய்வதால் என பலன் தெரியுமா ? ஒரு குட்டி ஸ்டோரி உங்களுக்காக

தர்மம் செய்வதால் என பலன் தெரியுமா ? ஒரு குட்டி ஸ்டோரி உங்களுக்காக
X

அன்பை பகிர்ந்துகொடுக்கலாம். விலை மதிக்கத்தக்க பொருள்களையும் பகிர லாம். ஆனால் செய்த பாவத்தையும், அதனால் வந்த துன்பத்தையும் தான தர்மங்கள் செய்து பகிர்ந்துகொள்ள முடியுமா?

சாளரம் என்னும் கிராமத்தில் கிருஷ்ணன் என்பவன் வாழ்ந்துவந்தான். செய்யும் தொழில்தான் தெய்வம் என்பவன் என்று நியாயவாதி போல பேசுவான். அரிசி வியாபாரம் செய்துவந்த அவன் ஒரு மூட்டை அரிசியில் ஒரு கிலோ நெல் லாவது கலந்து விடுவான்... கூட கொசுறாக கல்லும், உமியும், கறுப்பும் கூட இருக்கும். இப்படி கலப்படம் செய்தே இலாபத்தில் பெரும்பகுதியை சம்பாதித் தான். அவன் கைப்பட்டால் எந்த பொருளும் கலப்பட மில்லாமல் விற்பனைக்கு வராது. கலப்படமே தெரியாமல் பொருள்களை விற்பதில் பலே சாமார்த்திய சாலிகளாக இருந்தான்.

அவன் குடும்பத்தினர் பலமுறை ”இப்படியெல்லாம் ஏமாற்றிதான் இலாபம் பெற வேண்டுமா... நியாயமாக சம்பாதிக்கும் வருமானமே போதாதா” என்றெல் லாம் எடுத்து சொல்வார்கள். ஆனால் இவன் எதையும் காதில் வாங்காமல் தான தர்மம் செஞ்சா எல்லா அநியாயங்களும் புண்ணியக்கணக்கில வந்திடும் என் பான். அப்படி சொன்னது போலவே கோயில் தர்ம காரியங்களிலும் அன்னதானம் செய்வதிலும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து தன் பங்குக்கும் ஏதாவது செய்திடுவான்.

ஊரில் இருக்கும் மக்களுக்கு அவன் தொழிலில் செய்யும் அத்தனை அநி யாயங்களும் தெரியும். ஆனாலும் அவ்வப்போது அவன் செய்துவரும் உதவி களால் யாரும் அவனை பகைத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை. எப்போதும் போலவே கிருஷ்ணனும் கலப்படமும் தானமும் என்று வாழ்ந்தான்.. மரணத் தருவாயிலும் செய்த தான தர்மம் காக்கும் என்று நம்பினான். எல்லாம் முடிந் தது... எம தூதர்கள் அவனை எமனிடம் அழைத்துச் சென்றார்கள்.

இவன்முறை வந்ததும் ”நரகத்துக்கு தள்ளிவிடுங்கள்” என்றான் எமன்.. ”என்ன நியாயம் இது.. நான் எவ்வளவோ தர்மம் செய்துவந்திருக்கிறேன். நியா யப்படி பார்த்தால் என்னை சொர்க்கதுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றான்.எமனுக்கு சிரிப்பு வந்துவிட்டது. நீ என்னென்ன தர்மங்கள் செய்திருக்கிறாய்?” என்று கேட்டான். இவனும் கோயிலுக்கு செய்த திருப்பணிகள், அன்னதானம், உதவி என்று அனைத்தையும் சொன்னான். ”இவ்வளவும் கலப்படம் செய்து பொருளை விற்றதால்தானே” என்று கேட்டான் எமன்.. ”ஆமாம் ஆனால் அதற்கு ஈடாகத்தான் நான் தானம் செய்தேனே” என்றான். ”சரிதான் நீ செய்த தானத்தின் பலனை நற்பலனாக அடுத்த பிறவியில் அனுபவிப்பாய். ஆனால் இப்பிறவியில் செய்ததற்கு தண்டனை இப்போதே வழங்கப்படும்” என்றான்.

கிருஷ்ணனுக்கு தாங்கவில்லை.. ”அப்படியானால் என் குடும்பத்தினருக்கும் தண்டனையைப் பிரித்து தருவீர்களா?” என்று கேட்டான். ”அது எப்படி முடியும்.. அவர்கள் உன் சம்பாத்தியத்தில் சுகபோகமாக வாழ்ந்தாலும் அவர்களைக் காப் பது உன் கடமை என்பதால் அவர்களை எவ்விதத்திலும் உன் பாவம் போய் சேராது. அன்பையும், மகிழ்ச்சியையும் பகிர்ந்துகொள்ளலாம். ஆனால் அநியாயமாக சம்பாதித்த பணத்தில் வரும் பாவங்களை பங்கிடமுடியாது” என்றான்.

நாம் சுகமாக இருக்க வேண்டும். நம் குடும்பம் நன்றாக இருக்க வேண்டும். பிள்ளைகள் உயர்ந்த அந்தஸ்துடன் வலம் வர வேண்டும் என்பதற்காக ஒருவன் அதர்மத்தைச் செய்து சுகபோகமாக வாழ்ந்தாலும் அந்தப் பாவக்கணக்கைச் செய்த அவன் தான் அதைத் தீர்க்கவும் முடியும் !

Next Story
Share it