நாணயம்

வாமன் நார்வேகர் என்றழைக்கப்படும் மனிதர் ஒருவர் சாய்பாபாவை மிகவும் நேசித்தார். அவர் ஒரு முறை ஒரு நாணயம் கொண்டு வந்தார். அதன் ஒரு பக்கத்தில் ராமர் சீதா லக்ஷ்மணர் ஆகியவர்ககளின் உருவங்களும் மற்றொரு பக்கத்தில் கூப்பிய கரங்களுடன் ஆஞ்ஜனேயர் உருவமும் பொறிக்கப்பட்டிருந்தது. அதை சாய்பாபா தமது ஸ்பரிசத்தால் .புனிதப்படுத்தி உதியுடன் திருப்பி அளிக்க வேண்டுமென்ற எண்ணத்தில் சாய்பாபாவுக்கு அதை அவர் அளித்தார். ஆனால், சாய்பாபா அதை உடனே தம், பாக்கெட்டிற்குள் போட்டு கொண்டு விட்டார்.

நாணயம்
X

வாமன் நார்வேகர் என்றழைக்கப்படும் மனிதர் ஒருவர் சாய்பாபாவை மிகவும் நேசித்தார். அவர் ஒரு முறை ஒரு நாணயம் கொண்டு வந்தார். அதன் ஒரு பக்கத்தில் ராமர் சீதா லக்ஷ்மணர் ஆகியவர்ககளின் உருவங்களும் மற்றொரு பக்கத்தில் கூப்பிய கரங்களுடன் ஆஞ்ஜனேயர் உருவமும் பொறிக்கப்பட்டிருந்தது. அதை சாய்பாபா தமது ஸ்பரிசத்தால் .புனிதப்படுத்தி உதியுடன் திருப்பி அளிக்க வேண்டுமென்ற எண்ணத்தில் சாய்பாபாவுக்கு அதை அவர் அளித்தார். ஆனால், சாய்பாபா அதை உடனே தம், பாக்கெட்டிற்குள் போட்டு கொண்டு விட்டார்.

வாமராவின் எண்ணத்தை சாமா பின்னர் சாய்பாபாவிற்கு, தெரிவித்து அதைத் திருப்பியளிக்க அவரை வேண்டினார். சாய்பாபா பின்னர், வாமன்ராவின் முன்னிலையில் இவ்வாறு பேசினார். “அது ஏன் அவருக்கு திருப்பியளிக்க வேண்டும். அதை நாமேதான் வைத்து கொள்ள வேண்டும். அதற்காக ரூ. 25/- கொடுத்தாரானால் அது திருப்பி அளிக்கப்படும். ” வாமன்ராவ் ரூ. 25/- சேகரித்து அவற்றை சாய்பாபாவின் முன்னிலையில் வைத்தார். பின்னர், சாய்பாபா, அந்த நாணயத்தின் மதிப்பு 25/- ரூபாய் மதிப்பை விட மிகமிக அதிகமாகும். சாமா இந்த நாணயத்தை எடுத்து நமது ஸ்டோரில் வைத்துக் கொள். இதை உனது பூஜையறையில் வைத்து வழிபடு". சாய்பாபா இம்மாதிரியான செயலை ஏன் செய்தார் என்பதைக் கேட்ட ஒருவருக்கும் தைரியமில்லை. ஒவ்வொருவருக்கும் எது சிறந்தது, மிகப் பொருத்தமானது என்பதை அவர் மட்டுமே அறிவார்.


டாக்டர். வி. ராமசுந்தரம்
ஆன்மீக எழுத்தாளர்

newstm.in

Tags:
Next Story
Share it