செவ்வாய் தோஷம் பயம் வேண்டாம்! வாழ்வை இனிதாக்கும் எளிய பரிகாரங்கள்

பொதுவாக செவ்வாய்க்கிழமை தமிழ் கடவுள் முருகனுக்கு உகந்த தினம். தன்னை நாடி வரும் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்கும் ஆறுமுகக்கடவுள் முருகப்பெருமானுக்கு உகந்த கிழமையாக இருக்கும் செவ்வாய் – கிரகமாக மாறும் போது அச்சம் மக்களுக்கு உடனே வந்துவிடுகிறது. அதுவும் பெண் குழந்தைகளை பெற்ற பெற்றோருக்கு ஏற்படும் கவலைக்கு அளவே இல்லை.

செவ்வாய் தோஷம் பயம் வேண்டாம்! வாழ்வை இனிதாக்கும் எளிய பரிகாரங்கள்
X
செவ்வாய் தோஷம் பயம் வேண்டாம்! வாழ்வை இனிதாக்கும் எளிய பரிகாரங்கள் செவ்வாய் தோஷம் பயம் வேண்டாம்! வாழ்வை இனிதாக்கும் எளிய பரிகாரங்கள் செவ்வாய் தோஷம் பயம் வேண்டாம்! வாழ்வை இனிதாக்கும் எளிய பரிகாரங்கள் செவ்வாய் தோஷம் பயம் வேண்டாம்! வாழ்வை இனிதாக்கும் எளிய பரிகாரங்கள் செவ்வாய் தோஷம் பயம் வேண்டாம்! வாழ்வை இனிதாக்கும் எளிய பரிகாரங்கள் செவ்வாய் தோஷம் பயம் வேண்டாம்! வாழ்வை இனிதாக்கும் எளிய பரிகாரங்கள் செவ்வாய் தோஷம் பயம் வேண்டாம்! வாழ்வை இனிதாக்கும் எளிய பரிகாரங்கள்
Tags:
Next Story
Share it