6 லட்சத்துக்கும் மேலான புத்தகங்கள் அடங்கிய கன்னிமாரா நூலகம் !

சென்னையில் அமைந்துள்ள கன்னிமாரா பொது நூலகம், இந்தியாவின் களஞ்சிய நூலகங்களில் ஒன்றாகும். இந்தியாவில் வெளியிடப்படும் அனைத்து புத்தகங்கள், நாளிதழ்கள் மற்றும் சஞ்சிகைகள் ஆகியவற்றின் ஒரு பிரதி இங்கு பெறப்படுகிறது.
 | 

6 லட்சத்துக்கும் மேலான புத்தகங்கள் அடங்கிய கன்னிமாரா நூலகம் !

சென்னையில் அமைந்துள்ள கன்னிமாரா பொது நூலகம், இந்தியாவின் களஞ்சிய நூலகங்களில் ஒன்றாகும். இந்தியாவில் வெளியிடப்படும் அனைத்து புத்தகங்கள், நாளிதழ்கள் மற்றும் சஞ்சிகைகள் ஆகியவற்றின் ஒரு பிரதி இங்கு பெறப்படுகிறது. 

1890-இல் நிறுவப்பட்ட இந்த நூலகத்தில் நாட்டின் புகழ்பெற்ற, பழமையான புத்தகங்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. மேலும் இது ஐக்கிய நாடுகளின் களஞ்சிய நூலகமாகவும் உள்ளது.

6 லட்சத்துக்கும் மேலான புத்தகங்கள் அடங்கிய கன்னிமாரா நூலகம் !

கன்னிமாரா நூலகத்தின் ஆரம்பம் 1860-ல் தொடங்குகிறது. அன்றைய பிரிட்டிஷ் இந்தியப் பேரரசின், மதராசு மாகணத்தின் மதராசு அருங்காட்சியகத்தின் ஒரு பகுதியாக சிறு நூலகம் கேப்டன் ஜீன் மிட்செலால் தொடங்கப்பட்டது. இங்கிலாந்தின் எய்லிபரி கல்லூரியில் நூற்றுக்கணக்கான புத்தகங்கள் தேவைக்கதிகமாக இருந்தன, அவையாவும் மதராசு மாகணத்துக்கு அனுப்பப்பட்டன. பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியக-நூலக மாதிரியின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட இந்நூலகம் 1890 வரை அருங்காட்சியகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது. 

அன்றைய மதராசு மாகாணத்தின் ஆளுநராக இருந்த கன்னிமாரா பிரபுவால் மாகாணத்துக்கான பொது நூலகம் அமைக்கும் தேவையை உணர்ந்து 1890ஆம் ஆண்டு மார்ச் 22ஆம் நாள் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது.  1896ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்  5ஆம் நாள் பொதுமக்களுக்குத் திறக்கப்பட்டது. திறக்கப்பட்டபோது அவர் ஆட்சியில் இல்லாவிடினும் அவருடைய பெயரே நூலகத்துக்கும் சூட்டப்பட்டது.

6 லட்சத்துக்கும் மேலான புத்தகங்கள் அடங்கிய கன்னிமாரா நூலகம் !

இந்தியாவிலேயே முதன் முதலில் பொதுநூலகங்களை அங்கீகரித்து, அமைத்து, நிர்வகித்தல் சம்பந்தமான முக்கிய செயல்பாடுக்கு 1948-ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்ட, மதராசு பொது நூலகச் சட்டத்தின்படி, கன்னிமாரா பொது நூலகம் மாநிலத்தின் மைய நூலகமாயிற்று.

6 லட்சத்துக்கும் மேலான புத்தகங்கள் அடங்கிய கன்னிமாரா நூலகம் !

கட்டமைப்புக் கலைகளின் ஒருங்குமையைக் குறிக்குமாறு அமைந்த கட்டிடங்களோடு 1973-இல் மேலும் ஒரு கட்டிடம் கட்டப்பட்டது. இவற்றில், வார இதழ்கள், நாளிதழ்கள் பிரிவு, பாடப்புத்தகப் பிரிவு, குறிப்புதவிப் பிரிவு, இந்திய மொழிகள் பிரிவு, வேற்றுமொழி இலக்கியங்கள் பிரிவு, காணொளி பிரிவு ஆகியவற்றோடு இந்திய ஆட்சிப் பணி தேர்வு ஆயத்தத்துக்கான தனித்துவ பிரிவு ஆகியவை இருக்கின்றன. இங்கு மொத்தம் ஆறு இலட்சத்துக்கும் மேலான புத்தகங்கள் உள்ளன.

1981-ஆம் ஆண்டு இந்திய மத்திய அரசின் ஆணைப்படி கன்னிமாரா பொது நூலகம் நாட்டின் களஞ்சிய நூலகமானது. நாட்டில் மொத்தம் நான்கு களஞ்சிய நூலகங்கள் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

newstm.in

recommended for you

எடிட்டர் சாய்ஸ்

வீடியோ

NEWSTM TOP