தினம் ஒரு மந்திரம் - எல்லா விருப்பங்களும் எல்லாம் நிறைவேற சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம்

தினம் ஒரு மந்திரம் - எல்லா விருப்பங்களும் எல்லாம் நிறைவேற சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம்
 | 

தினம் ஒரு மந்திரம் -	எல்லா விருப்பங்களும் எல்லாம் நிறைவேற சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம்

தினம் ஒரு மந்திரம் -	எல்லா விருப்பங்களும் எல்லாம் நிறைவேற சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம்

ஸிம்ஹமுகே ரௌத்ர ரூபிண்யாம்

அபய ஹஸ்தாங்கித கருணாமூர்த்தே

ஸர்வ வியாபிதம் லோகரக்ஷகாம்

பாபவிமோசன துரித நிவாரணம்

லட்சுமி கடாட்ச சர்வாபீஷ்டம்

அநேகம் தேஹி லட்சுமி நிருஸிம்மா


ஐயனே! லட்சுமி நரசிம்ம பிரபோ! மிக பயங்கரமான உருவமும் சிங்கமுகமும் உடையவரே! கருணை நிரம்பியவரே! அபயம் காக்கும் கரத்தினை உடையவரே! உலகைக் காக்கும் பொருட்டு எங்கும் நிறைந்த பெருமானே! எங்களது பாவங்களை உடனடிகயாகக் களைந்து நலம் தருபவரே! எங்களது அனைத்து விருப்பங்களையும் நிறைவேற்ற அன்னை லட்சுமியின் அருளை எங்களுக்குக் குறைவில்லாமல் அளித்தருளும்.


newstm.in

recommended for you

எடிட்டர் சாய்ஸ்

வீடியோ

NEWSTM TOP