தினம் ஒரு மந்திரம் - மங்களகரமான திங்கட்கிழமை – ஈசனை தியானியுங்கள்

தினம் ஒரு மந்திரம் - மங்களகரமான திங்கட்கிழமை – ஈசனை தியானியுங்கள்
 | 

தினம் ஒரு மந்திரம் -  மங்களகரமான திங்கட்கிழமை – ஈசனை தியானியுங்கள்

தினம் ஒரு மந்திரம் -  மங்களகரமான திங்கட்கிழமை – ஈசனை தியானியுங்கள்

கனக மஹாமணி பூஷித லிங்கம் 

பணிபதி வேஷ்டித ஸோபித லிங்கம் 

தக்ஷ ஸுயக்ஞ விநாசன லிங்கம் 

தத் ப்ரணமாமி சதாசிவ லிங்கம்


கனக மஹாமணி பூஷித லிங்கம் - பொன்னாலும் மிகச்சிறந்த மாணிக்கங்களாலும் அழகு செய்யப்பெற்ற லிங்கம்

பணிபதி வேஷ்டித ஸோபித லிங்கம் - நாகங்களின் அரசனை அணிந்து ஒளிவீசும் லிங்கம்

தக்க்ஷ  ஸுயக்ஞ விநாசன லிங்கம் - தனக்குரிய மரியாதையைத் தரத் தவறிய தக்ஷப் பிரஜாபதியின் யாகத்தை அழித்த லிங்கம் 

தத் ப்ரணமாமி சதாசிவ லிங்கம் - அப்படிப்பட்ட சதாசிவ லிங்கத்தை நான் வணங்குகிறேன்.


newstm.in

recommended for you

எடிட்டர் சாய்ஸ்

வீடியோ

NEWSTM TOP