தினம் ஒரு மந்திரம் - நீங்காத செல்வம் கிடைக்க கிடைக்க சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம்

தினம் ஒரு மந்திரம் - நீங்காத செல்வம் கிடைக்க கிடைக்க சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம்
 | 

தினம் ஒரு மந்திரம் -  நீங்காத செல்வம் கிடைக்க கிடைக்க சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம்

தினம் ஒரு மந்திரம் -  நீங்காத செல்வம் கிடைக்க கிடைக்க சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம்

நீங்காத செல்வம் கிடைக்க கிடைக்க சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம் 


ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் தனநாயிகாயை

ஸ்வர்ணாகர்ஷண தேவ்யாயை

சர்வ தாரித்ரிய நிவாரணாயை

ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா:


newstm.in

recommended for you

எடிட்டர் சாய்ஸ்

வீடியோ

NEWSTM TOP