தினம் ஒரு மந்திரம் - தோஷங்கள் அகல வராக மந்திரம்

வராக மந்திரத்தை கொடிய நோய்கள் தீர, பகைவர்களால் உண்டாகும் தீமைகள் அழிய, ஜாதக தோஷங்கள் தொலைய அனுதினமும் இந்த மந்திரத்தை படித்து வந்தால் நல்ல பலனை பெறலாம்.
 | 

தினம் ஒரு மந்திரம் - தோஷங்கள் அகல வராக மந்திரம்

வராக மந்திரத்தை கொடிய நோய்கள் தீர, பகைவர்களால் உண்டாகும் தீமைகள் அழிய, ஜாதக தோஷங்கள் தொலைய அனுதினமும் இந்த மந்திரத்தை படித்து வந்தால் நல்ல பலனை பெறலாம்.

 ஸுத்தஸ்படிக ஸங்காஸம் பூர்ண சந்த்ர நிபானநம்

கடிந்யஸ்த கரத்வந்த்வம் ஸ்ரீமுஷ்ணேஸம் நமாம்யஹம்

தயாநிதிம் தயாஹீநம் ஜீவாநாமார்த்திஹம் விபும்

தைத்யாந்தகம் கதாபாணிம் ஸ்ரீமுஷ்ணேஸம் நமாம்யஹம் 

பொருள் : சுத்த ஸ்படிகம் போல் நிர்மலமானவரே, பூர்ண சந்திரனை போல ஒளி படைத்தவரே, வராக மூர்த்தியே நமஸ்காரம்.திருக்கரங்களில் சக்கரம், கதையேந்தி அருள்பவரே, கருணையே வடிவானவரே, ஜீவன்களைக் காப்பவரே, ஸ்ரீமுஷ்ணத்தில் திருவருட்பாலிப்பவரே, வராகமூர்த்தியே நமஸ்காரம்.

newstm.in

recommended for you

எடிட்டர் சாய்ஸ்

வீடியோ

NEWSTM TOP