இரண்டாண்டுகளுக்குப் பிறகு 'யெல்லோ ஜெர்ஸியில்' தோனி

'சென்னை சூப்பர் கிங்க்ஸ்' ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருந்த அந்தத் தருணம் வந்துவிட்டது. ஒரு அசைவ சாப்பாட்டுப் பிரியனை 2 வருடம் விரதம் இருக்க சொல்லி வெறும் தயிர் சாதத்தை சாப்பிட வைத்து, இரண்டாண்டு கழித்து விரதம் முடியும் தருவாயில் எந்த மாதிரியான மனநிலையில் இருப்பானோ, அதே மனநிலையில் 'விசில் போட' துவங்கி விட்டார்கள். சி.எஸ்.கே ஃபேன்ஸ்.
 | 
இரண்டாண்டுகளுக்குப் பிறகு 'யெல்லோ ஜெர்ஸியில்' தோனி இரண்டாண்டுகளுக்குப் பிறகு 'யெல்லோ ஜெர்ஸியில்' தோனி இரண்டாண்டுகளுக்குப் பிறகு 'யெல்லோ ஜெர்ஸியில்' தோனி இரண்டாண்டுகளுக்குப் பிறகு 'யெல்லோ ஜெர்ஸியில்' தோனி இரண்டாண்டுகளுக்குப் பிறகு 'யெல்லோ ஜெர்ஸியில்' தோனி இரண்டாண்டுகளுக்குப் பிறகு 'யெல்லோ ஜெர்ஸியில்' தோனி இரண்டாண்டுகளுக்குப் பிறகு 'யெல்லோ ஜெர்ஸியில்' தோனி இரண்டாண்டுகளுக்குப் பிறகு 'யெல்லோ ஜெர்ஸியில்' தோனி இரண்டாண்டுகளுக்குப் பிறகு 'யெல்லோ ஜெர்ஸியில்' தோனி இரண்டாண்டுகளுக்குப் பிறகு 'யெல்லோ ஜெர்ஸியில்' தோனி இரண்டாண்டுகளுக்குப் பிறகு 'யெல்லோ ஜெர்ஸியில்' தோனி இரண்டாண்டுகளுக்குப் பிறகு 'யெல்லோ ஜெர்ஸியில்' தோனி இரண்டாண்டுகளுக்குப் பிறகு 'யெல்லோ ஜெர்ஸியில்' தோனி இரண்டாண்டுகளுக்குப் பிறகு 'யெல்லோ ஜெர்ஸியில்' தோனி இரண்டாண்டுகளுக்குப் பிறகு 'யெல்லோ ஜெர்ஸியில்' தோனி இரண்டாண்டுகளுக்குப் பிறகு 'யெல்லோ ஜெர்ஸியில்' தோனி இரண்டாண்டுகளுக்குப் பிறகு 'யெல்லோ ஜெர்ஸியில்' தோனி இரண்டாண்டுகளுக்குப் பிறகு 'யெல்லோ ஜெர்ஸியில்' தோனி

recommended for you

எடிட்டர் சாய்ஸ்

வீடியோ

NEWSTM TOP